Jak ograniczyć SMOG w miastach: Przyczyny i rozwiązaniaGazy cieplarniane takie jak CO2 i metan są często postrzegane jako główne przyczyny zmian klimatycznych. Ale inne zanieczyszczenia mogą być równie toksyczne dla środowiska. Spełnienie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, aby zmniejszyć te małe cząstki, znany jako PM, o 10% do 2020 roku nie jest łatwym zadaniem. W rzeczywistości, w niektórych miastach te małe cząstki są tak powszechne, że ich skrót staje się bardziej istotny niż kiedykolwiek: SMOG. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, istnieje prawdopodobieństwo, że już to widziałeś: smog jest rodzajem zanieczyszczenia powietrza spowodowanym przez wysokie stężenie dymu i spalin z fabryk i samochodów mieszających się z wilgocią, tworząc żółtawo-brązową mgłę, która blokuje światło słoneczne. W tym artykule poznamy różne rodzaje SMOGU występujące w miastach na całym świecie, wspólne przyczyny ich powstawania oraz potencjalne rozwiązania mające na celu ich redukcję.

Czym tak na prawdę jest smog?

Smog to rodzaj zanieczyszczenia powietrza spowodowany wysokim stężeniem dymu i spalin z fabryk i samochodów mieszających się z wilgocią, tworząc żółtawo-brązową mgiełkę, która blokuje światło słoneczne. Smog ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko z powodu reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze. Reakcje te tworzą fotochemiczne utleniacze, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i roślin. W miastach główną przyczyną smogu jest spalanie paliw kopalnych, natomiast na obszarach wiejskich często powodują go odpady rolnicze.

UFPM

Cząstki stałe można podzielić na różne kategorie, takie jak UFPM, SRMC i CMS, w zależności od ich masy i składu chemicznego. UFPM jest zbiorczym określeniem dla wszystkich cząstek mniejszych niż 100 nanometrów. Najmniejsze z tych cząstek, stanowiące około 30% UFPM, są tak małe, że mogą przenikać głęboko do płuc, a nawet do krwiobiegu. W rzeczywistości każdy z nas codziennie wdycha tysiące cząstek, które mogą powodować problemy zdrowotne. UFPM mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak cząstki stałe ze spalania, związki organiczne na bazie węgla i metale. Każda z tych cząstek ma inny wpływ na zdrowie człowieka. Na przykład związki organiczne mogą prowadzić do powstawania w powietrzu substancji rakotwórczych.