Układ słonecznyNową teorię naukową, teorię geocentryczną, przedstawił Mikołaj Kopernik w 1543 roku. Teoria geocentryczna głosiła, że to Słońce, a nie Ziemia, jest centrum naszego Układu Słonecznego. W pewnym sensie zdegradowało to naszą planetę do zwykłego satelity i spowodowało zmiany w sposobie, w jaki postrzegamy ciała niebieskie i ich stosunek do nas na Ziemi. Średniowieczna idea układu słonecznego jest zupełnie inna od tego, co znamy dzisiaj. Założenie, że Ziemia jest w centrum wszystkich rzeczy, zostało od tego czasu stopniowo obalane. Dzisiaj nauka nadal kwestionuje stare założenia i zmienia nasze postrzeganie tego, co jest ważne, a co nie.