Ślub konkordatowy - formalności i dokumenty.

Ślub konkordatowy 2016 - co się zmieniło? Terminy, dokumenty, nowe przepisy.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa najlepiej rozpocząć od kontaktu z księdzem i rezerwacji terminu w kościele, w którym planuje się zawarcie małżeństwa. Na spotkaniu młodzi dowiedzą się o zwyczajach i wymogach danej parafii, terminach i formie kursów przedmałżeńskich oraz spotkaniach w poradni rodzinnej. Para otrzyma formularz o wygłoszeniu zapowiedzi i zaświadczenie o spowiedzi do podpisania przez spowiednika.

Niezbędne dokumenty do ślubu konkordatowego

W celu zawarcia tzw. małżeństwa konkordatowego czyli mającego jednocześnie skutki cywilne, należy dostarczyć:

 • aktualne świadectwa chrztu,
 • świadectwa przyjęcia bierzmowania,
 • świadectwa ukończenia katechezy z ostatniej klasy,
 • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego (chyba że jeszcze trwa),
 • świadectwa odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa, wydane przez kierownika USC w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych wydane nie wcześniej niż trzy miesiące (90 dni) 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu oraz oświadczenie odnośnie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci (w tym celu należy stawić się w urzędzie stanu cywilnego z dowodami osobistymi i skróconymi aktami urodzenia).

Aktualizacja: Zgodnie z nowymi przepisami (które weszły w życie z dniem 1 marca 2015) zaświadczenie z USC narzeczeni mogą uzyskać w dowolnym USC niezależnie od zameldowania. Zaświadczenie to będzie ważne 6 miesięcy a nie 3 miesiące jak dotychczas oraz żeby je uzyskać nie trzeba już przynosić ze sobą odpisu aktu urodzenia. Zaświadczenie jest wolne od opłat, ale w USC trzeba wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 złotych za sporządzenie aktu.

Protokół przedślubny

Jedną z formalności, których trzeba dopełnić przed ślubem kościelnym jest wypełnienie protokołu przedślubnego. Wypełnia się go w obecności księdza. Niektórzy księża praktykują wypełnianie protokołu osobno, tak aby narzeczeni nie kierowali się nawzajem swoimi odpowiedziami.

Protokół przedślubny zawiera pytania z kategorii:

 • dane personalne (m.in. pytania o datę urodzenia, adres, wyznanie, o to od jak dawna narzeczeni się znają)
 • przeszkody małżeńskie (czyli m.in. przeszkody niezdolności fizycznej, przeszkody węzła małżeńskiego, przeszkody występku, przeszkody pokrewieństwa, powinowactwa, pokrewieństwa prawnego)
 • wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa (m.in. czy młodzi są gotowi do posiadania potomstwa, czy są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym)
 • małżeństwo mieszane, tj. odmiennego wyznania (czyli jakie znaczenie w życiu codziennym oraz przy podejmowaniu ważnych decyzji w rodzinie mają różnice wiary).

Nie należy obawiać się odpowiedzi i zawsze odpowiadać szczerze. Niektóre pytania mogą wydawać się dziwne, np.: czy młodzi uważają że będą mogli mieć własne dzieci, czy są zdolni do współżycia małżeńskiego (zakładając, że młodzi mieszkają osobno i ze współżyciem wstrzymują się do ślubu), jednak większość pytań pozwala zwrócić uwagę przyszłych małżonków na wiele istotnych kwestii, które wielokrotnie pojawiać się będą w ciągu całego życia, dotyczące chociażby trwałość małżeństwa, różnic światopoglądowych, wyznaniowych, chęci posiadania dziecka. Młodzi na etapie wczesnego zakochania nie dostrzegają różnic między sobą. Protokół także może stanowić w przyszłości podstawę do unieważnienie małżeństwa, np. z powodu zatajonej przez jedną ze stron choroby psychicznej czy alkoholizmu.

Ostatnie formalności przedślubne

Bliżej terminu ślubu, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii kościoła z zaświadczeniami o wygłoszonych zapowiedziach, przedstawiają dane świadków (imiona i nazwisko, datę urodzenia, wyznanie i adres zamieszkania), zazwyczaj omawiają z księdzem przebieg liturgii i składają ofiarę za posługę kancelaryjną, liturgiczną i przygotowanie kościoła.

Koszty ślubu zazwyczaj sprowadzają się do dobrowolnej ofiary.

Formalności po ślubie

W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa ksiądz ma obowiązek przesłać dokumenty do urzędu stanu cywilnego. Na tej podstawie sporządzany jest akt zawarcia małżeństwa (84 zł). Akt zawarcia małżeństwa wydawany jest w jednym egzemplarzu w urzędzie stanu cywilnego na terenie miasta, w którym odbył się ślub. Istnieje możliwość wystąpienia o odpis aktu pełnego (33 zł) lub skróconego (22 zł).

W ciągu 14 dni od dnia sporządzenia aktu zawarcia małżeństwa osoba, która zmieniła nazwisko powinna wystąpić z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego. Jeżeli tego nie zrobi dowód ulega unieważnieniu po 3 miesiącach.

Paszport ważny jest tylko przez 60 dni (opłata poniżej 140 zł, w zależności od terminu ważności dotychczasowego dokumentu).

Prawo jazdy należy wymienić w ciągu 30 dni po zmianie nazwiska. Przy gruntownej kontroli grozi nam mandat minimum 100 zł. Koszt wymiany prawa jazdy to 100,50 zł.

Należy pamiętać w dalszej kolejności o powiadomieniu pracodawcy, banku, przychodni etc. Jednak kluczowe są dokumenty tożsamości zwłaszcza, gdy planujemy większe transakcje czy wyjazd za granicę.

Ślub konkordatowy - formalności i dokumenty.