Umowa ograniczająca współwłasność majątkową

Intercyza ta polega na wyłączeniu ze wspólności majątkowej tylko niektórych składników majątku wspólnego. Jest bardzo wygodnym praktycznym narzędziem, które umożliwia posiadanie majątku wspólnego jak i wyodrębnienie do majątku osobistego przedmiotów bardziej wartościowych jak np. nieruchomości.

Często bowiem jest tak, że jeden z małżonków kupujący mieszkanie czy dom, przed ślubem podpisuje umowę przedwstępną, przekazuje zaliczkę lub wpłaca transze na kolejne etapy budowy, zaciąga kredyt w banku i odpowiada za jego spłatę. W przypadku zawarcia ślubu przed podpisaniem ostatecznej umowy zakupu nieruchomości, weszłaby ona do majątku wspólnego. Wydaje się to niesprawiedliwe. Jeżeli takie jest odczucie obojga małżonków i ich zgodna wola, to można podpisać intercyzę, w której zapisane będzie, że oznaczona nieruchomość będzie stanowiła majątek osobisty małżonka, do niego będą należały dochody uzyskane z tej nieruchomości, a ze wspólności majątkowej zostaną wyłączone kwoty przeznaczone na spłatę kredytu finansującego zakup nieruchomości (jeżeli tego nie zawrzemy to raty będą płacone z majątku wspólnego i trzeba będzie to rozliczać np. po rozwodzie).

UWAGA: jeśli któreś z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, to przy ustalaniu majątku wspólnego, trzeba pamiętać, że za zobowiązania wobec urzędu skarbowego i ZUS odpowiadamy również majątkiem wspólnym.

Umowa ograniczająca współwłasność majątkową