Ile w 2015 roku zapłacimy za ślub poza urzędem stanu cywilnego?

W 2015 wejdzie w życie ustawa, która umożliwi śluby poza lokalem USC praktycznie każdemu, kto będzie miał na to ochotę, odpowiednie miejsce, oraz... 1000 zł.

5 grudnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa ta (obok wielu innych regulacji) wprowadza nowe zasady udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Otwiera to drogę do organizacji wymarzonego przez wiele par tzw. ślubu w plenerze. Nowe przepisy umożliwią takie rozwiązanie od marca 2015 roku. Zgodnie z informacją na stronach MSW ślub poza urzędem stanu cywilnego zainteresowane pary będą mogły wziąć od 01.03.2015 roku.

Od dnia 1 marca 2015 r. nastąpi więc wyczekiwana rewolucja w sposobie udzielania ślubów cywilnych. W myśl nowych przepisów Prawo o aktach stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego, będzie mógł przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego nie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. zagrożenie życia ale rownież na życzenie młodych.

Czego USC będzie wymagał od młodych, którzy zdecydują się na ślub poza urzędem?

Wymagania są proste, jedyne czego urząd wymaga od przyszłych małżonków to:

  • złożenie wniosku ze wskazaniem miejsca zawarcia małżeństwa zapewniającego zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
  • wniesienie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

Owa opłata stanowić będzie dochód gminy i nie powinna przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Najprawdopodobniej będzie to 1000 zł. Tak przynajmniej zakłada projekt rozporządzenia, który wejdzie w życie równocześnie z ustawą.

Dlaczego akurat 1000 zł? Marzenia kosztują

1000 złotych za taką usługę to dużo czy mało? Kwota wydaje się być uzasadniona, mając na uwadze, że podstawą do jej wyliczenia były przede wszystkim koszty osobowe, w przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowo zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego dla zapewnienia ciągłości pracy urzędu podczas udzielania ślubów poza jego lokalem oraz koszty dojazdu urzędnika do miejsca zawarcia ślubu.

Ci, którzy od dawna planują ślub w plenerze, zapewne zgodzą się zapłacić tę cenę, w zamian za wymarzoną uroczystość. Ci którzy wolą zawrzeć ślub w urzędzie, nadal będą mogli to zrobić po staremu. Najważniejsze, że decyzja należy wreszcie do nas.

Ile w 2015 roku zapłacimy za ślub poza urzędem stanu cywilnego?