Jak samemu zorganizować ślub cywilny za granicą?

Bez biura podróży też można sobie zorganizować ślub za granicą. I nie jest to wcale takie trudne ani takie drogie, jakby się mogło wydawać...

Śluby w Paryżu, Rzymie, Barcelonie albo w Mediolanie cieszą się dużą popularnością. Organizacja ślubu za granicą nie jest wbrew pozorom ani specjalnie trudna, ani kosztowna. Możemy oczywiście skorzystać z gotowych, oferowanych przez biura podróży rozwiązań, ale dużo większą frajdą z pewnością będzie przygotowanie takiej uroczystości na własną rękę. Niezależnie od miejsca, sposób postępowania jest bardzo podobny.

Formalności w konsulacie

Jeżeli obydwoje przyszli małżonkowie mają polskie obywatelstwo, sprawa jest prosta - wszystkie sprawy związane ze ślubem załatwimy w konsulacie. Wśród wielu innych obowiązków, każdy konsul RP za granicą ma także uprawnienia do udzielania ślubów. Datę uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w Konsulacie należy ustalać z sekretariatem wybranego konsulatu. Kontaktu z konsulatem można szukać na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ustalenia warto rozpocząć co najmniej na 2 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Cena

Opłata konsularna za przygotowanie dokumentacji, zorganizowanie uroczystości oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa na terenie unii europejskiej wynosi 500 euro i jest uiszczana w gotówce bezpośrednio przed ceremonią. W przypadku innych krajów ceny są odmienne a opłata uiszczana jest w obowiązującej walucie.

Wymagane dokumenty

Po ustaleniu w konsulacie daty planowanej uroczystości, należy jak najszybciej przesłać do Konsulatu czytelne skany następujących dokumentów:

  • polskie odpisy aktów urodzenia osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
  • osoba rozwiedziona - dodatkowo odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie bądź odpis prawomocnego wyroku rozwodowego
  • osoba owdowiała - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
  • zapewnienia obojga narzeczonych o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (osoby mieszkające na stałe w Polsce, składają zapewnienie przed polskim urzędnikiem stanu cywilnego. Osoby mieszkające na stałe za granicą mogą złożyć zapewnienie przed konsulem stałego miejsca zamieszkania). Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień
  • ważne dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) obojga narzeczonych.

Dodatkowo, co najmniej na tydzień przed planowaną ceremonią, należy przesłać skany ważnych dokumentów tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) świadków.

W dniu uroczystości, wszystkie ww. dokumenty należy przedłożyć w konsulacie w oryginale.

Ślub w konsulacie

W dniu uroczystości należy zgłosić się do Konsulatu co najmniej pół godziny przed planowanym rozpoczęciem ceremonii, okazać oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, uiścić opłatę konsularną i poinformować o sposobie odbioru odpisu skróconego aktu małżeństwa (np. osobiście lub pocztą).

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie, świadkowie oraz konsul podpisują protokół stwierdzający złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, który stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Ślub w Paryżu, w Madrycie, Atenach albo Pekinie czy Tokyo?

Istnieje szereg placówek polskich konsulatów za granicą. Ich lista dostępna jest na stronach MSW. Planując wyjazd do bardziej egzotycznych miejsc trzeba sprawdzić, czy obowiązują wizy, pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, zarezerwować więcej pieniędzy na przeloty oraz zapoznać się ze zwyczajami lokalnymi.

Zdecydowanie łatwiej będzie nam w Europie.

W konsulacie w Rzymie z uwagi na warunki lokalowe, w uroczystości ślubnej może wziąć udział nie więcej niż 10 gości. W Barcelonie natomiast w miesiącach maj, czerwiec i wrzesień 2015 roku nie będą udzielane śluby.

Jak zorganizować wyjazd? Najlepiej kupić bilety, kiedy uda nam się ustalić termin uroczystości i zarezerwować nocleg. Od naszych chęci i budżetu zależy, czy zapraszamy gości na uroczysty obiad czy organizujemy przyjęcie. Na pewno musimy zabrać ze sobą minimum dwóch gości, którzy będą jednocześnie naszymi świadkami (i fotografami). W znalezieniu takowych na miejscu konsulat raczej nam nie pomoże.

Jak samemu zorganizować ślub cywilny za granicą?